07 september 2016

Urban konst i Göteborgs stad

Vilket är Urban Konsts uppdrag?   
Vårt uppdrag är att lyfta fram den urbana konstens möjligheter och att verka för att olika perspektiv i staden möts kring frågan. Just nu finns vi som en rådgivande resurs för fastighetsbolag, initiativtagare och stadens olika förvaltningar. På sikt vill vi skapa bättre förutsättningar för att kunna utöva och ta del av urban konst i Göteborg. Vi arbetar i projektform som arbetsmetod och allt vi gör initieras och sker i samverka med andra aktörer. I verksamheten arbetar jag och Stella Pilback, vi har också haft privilegium att under en väldigt kort men produktiv tid ha Sara Berndtsson och Malin Sandberg hos oss som hjälpt oss att tänka kring kommunikationen i uppstarten av verksamheten.
Vem är Daniel Terres?
Jag har levt mer än halva mitt liv i Sydamerika och vuxit upp i olika städer med väldigt urbana miljöer, omringad av betong men också mycket konst och kultur. Jag har ett brinnande intresse för samhällsfrågor och kultur, som ung ville jag bli journalist i Argentina men som ett gammalt uttryck säger "man planerar och Gud skrattar". På något konstigt sätt hamnade jag istället i Sverige, blev pappa och är idag projektledare på Urban Konst.

Stå upp för dig själv och dina behov. Då märker du samtidigt att du möts av respekt och dina krav synliggörs, först då känner du dig stark i...